nikkor club

nikkorclub

ニッコールクラブ会報誌において巻頭インタビューページを担当中。
No.239 鷲尾倫夫氏
No.240 坂田栄一郎氏
No.241 江成常夫氏